Operetta News 17: Гранд-фінал міжнародного фестивалю “Відкриваємо Падеревського”Operetta News 17: Gala finale of international festival “Discovering Paderewski”Operetta News 17: Гранд-фінал міжнародного фестивалю “Відкриваємо Падеревського”

Madarash

 

30 листопада в Національній опереті відбувся Гранд-фінал міжнародного фестивалю “Відкриваємо Падеревського”.


Фестиваль розпочався 6 листопада у столиці Польщі і проходив у трьох містах: Варшаві, Києві та Львові.

Композитор, музикант-віртуоз, громадський діяч і дипломат Ігнацій Ян Падеревський народився на території сучасної України, жив під Житомиром та біля Шепетівки, навчався у Варшаві. Сьогодні його твори виконують кращі світові оркестри.

Заслужена артистка України, диригент Національної оперети Оксана Мадараш: «Коли я вперше почула «Польську фантазію» Падеревського, то закохалася в його музику. У ній відчувається впевненість зрілого майстра, музика має цікаву наповненість, дивовижну злагодженість. Композитор мав тісний зв’язок з Україною, тут народився, тут мешкала його родина, мабуть тому у його творах можна почути характерний мелос Карпат».

 


Madarash

 

On the 30th of November, the National Operetta hosted the gala finale of the international festival “Discovering Paderewski”.


The festival began on the 6th of November in Warsaw and took place in three cities: Warsaw, Kyiv, and Lviv.

Composer, virtuoso musician, public figure and diplomat Ignacy Jan Paderewski was born on the terrain of present-day Ukraine, lived near Zhytomyr and Shepetivka, studies in Warsaw. Today, his works are preformed by the best orchestras in the world.

Honoured Artist of Ukraine, conductor of the National Operetta Oksana Madarash says: “When I heard the «Polish Fantasy» by Paderewski for the first time, I fell in love in his music. One feels in it the confidence of a mature artist, music has interesting content, striking harmony. The composer had a close connection with Ukraine, was born here, his family lived here, maybe, this is the reason why one can here a distinct melos of the Carpathians in his works”.


Madarash

 

30 листопада в Національній опереті відбувся Гранд-фінал міжнародного фестивалю “Відкриваємо Падеревського”.


Фестиваль розпочався 6 листопада у столиці Польщі і проходив у трьох містах: Варшаві, Києві та Львові.

Композитор, музикант-віртуоз, громадський діяч і дипломат Ігнацій Ян Падеревський народився на території сучасної України, жив під Житомиром та біля Шепетівки, навчався у Варшаві. Сьогодні його твори виконують кращі світові оркестри.

Заслужена артистка України, диригент Національної оперети Оксана Мадараш: «Коли я вперше почула «Польську фантазію» Падеревського, то закохалася в його музику. У ній відчувається впевненість зрілого майстра, музика має цікаву наповненість, дивовижну злагодженість. Композитор мав тісний зв’язок з Україною, тут народився, тут мешкала його родина, мабуть тому у його творах можна почути характерний мелос Карпат».

 


Madarash